Home

Welkom bij de EHBO-vereniging Assendelft.
Een ongelukje zit in een klein hoekje, en kan iedereen overkomen! Maar wat hoopt u dat er gebeurt als het u overkomt? Ieder mens heeft de plicht een medemens in nood hulp te bieden. Of het nu een ongeval, verdrinking of plotselinge stoornis in de gezondheidstoestand betreft. Helaas gebeurt het nog te vaak dat mensen in nood niet de benodigde hulp krijgen van een medemens.

De Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO heeft als doel, het opleiden van mensen tot eerste hulpverlener. Op deze manier kunt u hulp verlenen wanneer een medemens in nood verkeert. Tijdens onze cursus leert u hoe u kunt handelen als een noodsituatie zich voordoet. Want wat mag en kunt u nu eigenlijk wel doen en wat mag u nou vooral niet doen? Lessen worden gegeven volgens de methode van het Oranje Kruis.

Wij van EHBO afdeling Assendelft geven jaarlijks oefen avonden voor gevorderden. Ook hebben we eens per jaar een lezing van een professional. Bij voldoende interesse wordt er ook een beginnerscursus gegeven. We zijn ook actief in de hulpverlening bij sport evenementen , festivals en congressen. Een organisatie kan ons hiervoor in huren dit gaat altijd, bijvoorkeur, in een tweetal hulpverleners. Voor meer informatie ga je naar de evenementen pagina. Onze oefen avonden worden gegeven in Buurtcentrum-A3 te Assendelft